تمهیدات مرزی جدید کشور استرالیا

تمهیدات مرزی جدید کشور استرالیا

از ۱۸ آوریل ۲۰۲۲، شهروندان استرالیایی واکسینه نشده و مقیم دائم می توانند بدون “معافیت سفر فردی” استرالیا را ترک کنند.

مسافرانی که وارد استرالیا می شوند یا از آن خارج می شوند دیگر نیازی به آزمایش منفی قبل از حرکت نخواهند داشت و کشتی های کروز می توانند وارد خاک استرالیا شوند.

همه مسافران ورودی باید از الزامات آزمایش و قرنطینه ایالت یا قلمرو ورود خود و هر ایالت یا قلمرو دیگری که قصد سفر به آن را دارند پیروی کنند.

مسافران بین المللی که بدون رعایت شرایط واکسیناسیون و بدون معافیت وارد استرالیا می شوند، ممکن است مشمول لغو ویزا، بازداشت و اخراج از استرالیا شوند. برای اطلاعات بیشتر، بخش محدودیت ها و معافیت های سفر را مطالعه نمایید:
https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions

برای اطلاعات بیشتر، از جمله در مورد سفر با فرزندان زیر ۱۸ سال، به بخش سوالات متداول ما در مورد سفرهای بین المللی مراجعه کنید:
https://www.australia.gov.au/content/australia/home/information-on-international-travel.html

×