دعوتنامه‌های مقطع ماه سپتامبر از سال مالی 21-2020 اداره مهاجرت استرالیا

دعوتنامه‌های مقطع ماه سپتامبر از سال مالی 21-2020 اداره مهاجرت استرالیا

تعداد کل ۵۰۰ دعوتنامه در این مقطع برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ خویشاوندی صادر گردید که تعداد ۳۵۰ دعوتنامه از کل برای ویزای ۱۸۹ و ۱۵۰ دعوتنامه دیگر برای ویزای ۴۹۱ خویشاوندی صادر گردید.
متقاضیانی که موفق به اخذ دعوتنامه برای ویزاهای ۱۸۹ شدند حداقل امتیاز ۶۵ و ۴۹۱ خویشاوندی حداقل امتیاز ۷۵ داشته اند.
لازم بذکر است که هیچ کدام از زیر گروه های Pro-rata در ویزاهای بالا موفق به اخذ دعوتنامه نشده اند.

×