روز ملی استرالیا

روز ملی استرالیا

۲۶ ژانویه روز ملی استرالیا (Australia Day) است.
روز ملی استرالیا یاد آور روزی است که اولین گروه از مهاجرین اروپایی با رهبری کاپیتان آرتور فیلیپ درسال ۱۷۸۸ و پس از یک سفر ۹ ماهه از بریتانیا، در قالب ۱۱ فروند کشتی پا به منطقه Sydney Cove استرالیا گذاشتند و نیو ساوث ولز (یا ولز جنوبی جدید ) را پایه‌گذاری کردند.
این روز نشان تأسیس و تولد استرالیا می‌باشد. این روز در سراسر استرالیا تعطیل رسمی بوده و در این روز در سراسر کشور جشنهایی با مراسمی باشکوه برگزار می‌شود. برخی از این مراسم عبارتند از، بالا بردن پرچم، مسابقات مختلف ورزشی، مسابقات قایقرانی، مراسم آتش بازی، مسابقهٔ پشم چینی و چوب بری، جشنواره‌های مربوط به افراد بومی و کنسرتهای مختلف.

×