سهمیه دعوتنامه‌های ایالت ویکتوریا

سهمیه دعوتنامه‌های ایالت ویکتوریا

ایالت ویکتوریا اعلام نمود، تعدادی محدودی سهمیه برای اسپانسری ویزا های تجاری را در اختیار متقاضیان برای اقدام خواهد گذاشت تا 6 اکتبر که بودجه سال مالی اعلام خواهد شد .

همچنین اعلام کرد که برای اقتصاد و بهداشت همگانی قوانین و مقرارت جدیدی را هم در نظر خواهد گرفت.

×