شرایط دانشجویان داخلی و دانشجویان بین المللی در دانشگاه های استرالیا

شرایط دانشجویان داخلی و دانشجویان بین المللی در دانشگاه های استرالیا

تفاوت home student – international student در استرالیا

یکی از کشورهایی که هر ساله تعداد بسیاری از متقاضیان ادامه تحصیل را پذیرش مینماید، کشور استرالیا است. یکی از دغدغه های بزرگ دانشجویان بین المللی و خانواده های آن ها برای تحصیل در استرالیا شرایط زندگی دانشجویان است. این دسته از دانشجویان از آنجایی که شهروند استرالیا به حساب نمی آیند، باید کلیه هزینه های مربوط به تحصیل خود را بپردازند. خوابگاه های دانشجویی استرالیا یکی از مکان هایی است که بیشتر دانشجویان بین المللی متقاضی استفاده از آن هستند.

دانشجویانی که در استرالیا تحصیل می کنند به دو دسته تقسیم می شوند:

• home student

• international student

دانشجویان داخلی (Home student)

به آن دسته از دانش آموزان و دانشجویانی که شهروند کشور استرالیا هستند و اقامت این کشور را دارند، home student گفته می شود. این افراد اجازه اقامت دائم در استرالیا و ورود به استرالیا را بدون هیچ گونه محدودیت زمانی دارند.

دانشجویان خارج از کشور (international student)

به دانشجویان و دانش آموزانی که شهروند کشور استرالیا نمی باشند و حق اقامت دائم در این کشور را ندارند، دانشجوی خارجیinternational student گفته می شود. یک دانشجوی خارجی باید هزینه های مربوط به تحصیل خود در استرالیا را پرداخت نماید. دانشجویانی که با ویزای موقت در استرالیا تحصیل می کنند، دانشجویان خارج از کشور تلقی می شوند.

طبق تعریف یونسکو افرادی که به منظور تحصیل اعزام شده اند و در خارج از کشور در دانشگاه مورد علاقه خود ثبت نام کرده اند، دانشجویان بین المللی نامیده می شوند. دانشجویان بین المللی به طور معمول پس از دریافت ویزای دانشجویی برای تحصیل در رشته ی مورد نظرخود در مقطع بالاتر به استرالیا اعزام و ثبت نام می شوند. به طور کلی، دانشجوی بین المللی فردی است که با ویزای دانشجویی در استرالیا اقامت موقت دارد و در یک موسسه آموزشی ثبت نام شده است.

×