شروع پذیرش ویزاهای مهارتی زیرگروه 491 ایالت NSW

شروع پذیرش ویزاهای مهارتی زیرگروه 491 ایالت NSW

راند اکتبر ویزای ۴۹۱ ایالت NSW

بنابر اخبار جدید ایالت NSW، راند جدید این ایالت برای ویزای ۴۹۱، اول اکتبر ۲۰۲۱ باز خواهد شد و تا پایان این ماه باز خواهد ماند. متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت نمودن در این راند می بایست ROI خود را از طریق وبسایت این ایالت ثبت نموده و منتظر دریافت دعوتنامه تا ۷ روز پس از بسته شدن راند ماه اکتبر از سمت ایالت باشند.

در صورتی که متقاضیان دعوتنامه ای از سمت ایالت دریافت ننمودند، می توانند برای راند بعدی (ژانویه) شرکت کنند.

ایالت NSW پیش تر اعلام نموده بود که راند این ایالت در سال مالی ۲۰۲۱-۲۲ در ماه های آگوست، اکتبر، ژانویه و مارچ برگزار خواهد شد.

در حال حاضر سه دسته از افراد، واجد شرایط اقدام برای ویزای ۴۹۱ این ایالت می باشند:

  • STREAM 1:افرادی که در مناطق ریجنال این ایالت در حال حاضر کار و زندگی می کنند؛
  • STREAM 2:افرادی که به تازگی از مراکز آموزشی این ایالت فارغ التحصیل شده اند؛
  • STREAM 3:افرادی که کد رشته شغلی آنها در لیست مشاغل این ایالت وجود دارد و در حال حاضر در یکی از ایالت های استرالیا زندگی می کنند.
×