شفاف سازی در خصوص خبر احتمال ممنوعیت ارایه ویزا به ایرانیان

شفاف سازی در خصوص خبر احتمال ممنوعیت ارایه ویزا به ایرانیان

لایحه ای در پارلمان و سنای استرالیا در حال بررسی می باشد که به وزیر مهاجرت اختیار خواهد داد که بر اساس مصالح استرالیا، دریافت درخواست ویزا از برخی کشورها را تحت الشعاع قرارداده و محدود و یا ممنوع کند. هدف این قانون نیز مقابله با کشورهایی هستند که با دولت استرالیا درخصوص قبول برای بازگشت پناهندگان همکاری نمی کنند. احتمالا در صورت تصویب این لایحه از سوی سنا عموما ویزاهایی زیر گروه پناهندگی و برخی از ویزاهای موقت تحت الشعاع قرار خواهند گرفت.
پس لطفا به این موضوع توجه داشته باشید که در زمان نگارش این متن هنوز این لایحه به تصویب نرسیده و حتی در صورت تصویب باید منتظر رویکرد اداره مهاجرت در خصوص استفاده از این اهرم قانونی بود.
توجه داشته باشید که این لایحه شامل پرونده های ثبت شده در اداره مهاجرت و ویزاهای مهارتی نمی باشد.
اخبار و توضیحات تکمیلی متعاقبا به شما همراهان گرامی اطلاع داده خواهد شد.
با احترام
مجموعه رانیکا
×