صدور دعوتنامه‌های ویزاهای تجاری از سوی ایالت ویکتوریا

صدور دعوتنامه‌های ویزاهای تجاری از سوی ایالت ویکتوریا

ایالت ویکتوریا، امروز سه شنبه، مورخ ۸ سپتامبر، ساعت ۹ صبح برای صدور دعوتنامه‌های ویزای ۱۸۸ و ۱۳۲ بازگشایی شد. البته طبق اعلام این ایالت، کسب و کارهایی انتخاب خواهند شد که به احیای اقتصاد ویکتوریا و بهداشت عمومی در مبارزه با همه گیری کرونا کمک می‌کنند.
همچنین ایالت ویکتوریا اعلام نمود که متقاضیان با همان شرایط قبلی بررسی خواهند شد و فقط می‌بایست فرم گواهی ارتباط کسب و کارشان به احیا اقتصاد و یا مبارزه با همه‌گیری را تکمیل نمایند. البته به دلیل محدودیت ظرفیت، پرونده‌هایی با شرایط بهتر در اولویت خواهند بود.
این مقطع از صدور دعوتنامه‌ها تا ساعت ۵ بعد از ظهر ۲۱ سپتامبر ادامه خواهد داشت.

×