فرصت ویژه اقامت در استرالیا

فرصت ویژه اقامت در استرالیا

در ادامه رایزنی تیم رانیکا با کارفرمایان استرالیایی، این مجموعه موفق به جلب موافقت اسپانسر های شغلی این کشور در رشته های عمران، جوشکاری و متخصص سنگ تراشی شده است.

در صورت داشتن شرایط ذیل، میتوانید برای اخذ اقامت کاری استرالیا در کوتاه ترین زمان، با دفتر رانیکا در تهران تماس حاصل نمایید.

رشته های متخصص سنگتراشی و جوشکاری : ۳ سال سابقه کار قابل ارائه

رشته مهندسی عمران : مدرک مهندسی عمران به همراه ۲ سال سابقه کار قابل ارائه

سطح زبان انگلیسی : در حد آمادگی مصاحبه به زبان انگلیسی

×