مزایای اخذ اقامت دائم استرالیا برای نیروی کار متخصص از طریق ویزای 190

مزایای اخذ اقامت دائم استرالیا برای نیروی کار متخصص از طریق ویزای 190

ویزای زیر گروه ۱۹۰، یکی دیگر از ویزاهای مهارتی است که در دسته بندی ویزاهای اقامت دائم استرالیا (PR) با استفاده از اسپانسر ایالتی قرار می گیرد.
افرادی که تخصص آنها در لیست مشاغل اعلامی اداره مهاجرت استرالیا موسوم به MLTSSL نبوده و یا امکان کسب ۶۵ امتیاز خالص جهت اخذ ویزای ۱۸۹ را نداشته باشند، در صورتیکه خالص امتیاز آنها حداقل ۶۰ باشد، می توانند با استفاده از ۵ امتیاز ویژه این ویزا به حد نصاب لازم جهت اقدام برسند. در این نوع ویزا شما تعهد خواهید داشت که دو سال اولیه زندگی در استرالیا را در ایالت و یا قلمرو اسپانسر کننده سپری نمائید.
توجه داشته باشید که قدم اول، اقدام برای اخذ ارزشیابی مثبت از انجمن ارزیاب مرتبط با تخصص متقاضی و سپس جستجو در لیست اختصاصی مشاغل اعلامی ایالتها و یا قلمروهای استرالیا می باشد. در صورتیکه ایالت و یا قلمرویی در استرالیا برای تخصص شما اعلام نیاز نموده باشد و شما شرایط اختصاصی اعلامی آنها از قبیل نمره زبان انگلیسی، میزان حداقل سابقه کار و دیگر شروط مورد نیاز را داشته باشید، می توانید جهت اخذ تائیده آنها برای صدور اسپانسر شیپ اقدام نموده و پس از اخذ تائیده آنها برای ویزای ۱۹۰ اقدام نمائید.
مزایای اقامت دائم برای نیروی کار متخصص با ویزای مهارتی ۱۹۰ استرالیا به شرح ذیل می باشد:
_ از بدو ورود اقامت دائم و نامحدود در استرالیا برای خود و اعضای خانواده خود را خواهید داشت.
_ امکان تحصیل و کار تمام وقت برای خود و اعضای خانواده خود خواهید داشت.
_ تحصیلات شما و فرزندانتان به عنوان Home Student خواهد بود.
_ امکان استفاده از Medicare (به نحوی بیمه درمانی رایگان) را خواهید داشت.
_ اجازه ورود به استرالیا از هر مبدا و خروج از استرالیا به هر مقصدی را به همراه خانواده به دفعات خواهید داشت.
_ امکان اقدام برای اخذ شهروندی در استرالیا در صورت واجدالشرایط بودن را خواهید داشت.
– امکان اسپانسر نمودن بستگان خود جهت ورود به استرالیا را خواهید داشت.

×