مزایای اخذ اقامت دائم استرالیا برای نیروی کار متخصص

مزایای اخذ اقامت دائم استرالیا برای نیروی کار متخصص

ویزای زیر گروه ۱۸۹، ویزایی است که در دسته بندی ویزاهای اقامت دائم استرالیا (PR) قرار می گیرد و افرادی می توانند برای این ویزا اقدام نمایند که تخصص آنها در لیست مشاغل اعلامی اداره مهاجرت استرالیا موسوم به MLTSSL بوده و امتیاز خالص آنها بر اساس موارد اعلام شده در سیستم امتیاز بندی استرالیا به حداقل ۶۵ امتیاز برسد.
در سیستم امتیاز بندی اداره مهاجرت دولت استرالیا مواردی نظیر سن، مدرک تحصیلی، نمره زبان انگلیسی، تاهل یا تجرد، میزان سابقه کاری مرتبط و برخی موارد دیگر مد نظر قرار می گیرند.
توجه داشته باشید که قبل از اقدام برای این ویزا، بایستی یکی از انجمن های ارزیاب مرتبط با تخصص شما در استرالیا، نتیجه ارزشیابی شما را مثبت اعلام نموده باشد.

مزایای اقامت دائم با ویزای مهارتی ۱۸۹ استرالیا :

_ از بدو ورود اقامت دائم و نامحدود در استرالیا را خواهید داشت.
_ امکان کار و تحصیل تمام وقت در هر نقطه از استرالیا برای خود و اعضای خانواده خود خواهید داشت.
_ تحصیلات شما و فرزندانتان به عنوان Home Student خواهد بود.
_ امکان استفاده از خدمات درمانی را به صورت رایگان خواهید داشت.
_ اجازه ورود به استرالیا از هر مبدا و خروج از استرالیا به هر مقصدی را به همراه خانواده به دفعات خواهید داشت.
_ امکان اقدام برای اخذ شهروندی در استرالیا در صورت واجدالشرایط بودن را خواهید داشت.
– امکان اسپانسر نمودن بستگان خود جهت ورود به استرالیا را خواهید داشت.

×