معرفی ویزای زیر گروه 191

معرفی ویزای زیر گروه 191

ویزای زیر گروه ۱۹۱ استرالیا امکان اقامت دائم این کشور را برای افرادی که موفق به اخذ آن می شوند فراهم می آورد.

شرط اصلی اقدام برای این ویزا داشتن یکی از ویزاهای زیرگروه ۴۹۱ یا ۴۹۴ به مدت حداقل سه سال و رعایت شروط این ویزاها از قبیل زندگی در مناطق مشخص و درآمد بالای حداقل تعیین شده می باشد.

شرایط اخذ ویزای ۱۹۱

در زمان درخواست ویزا شخص متقاضی باید در خاک استرالیا حضور داشته و یکی از زیر گروه های ۴۹۱ و ۴۹۴ را داشته باشد.

از زمان کار و زندگی در مناطق ریجنال حداقل ۳ سال گذشته باشد و فرد قوانین زیر را در سه سال اقامت خود در این مناطق رعایت کرده باشد.

باید به مدت حداقل سه سال، مجموع درآمد مشمول مالیات وی در هر سال بالاتر از حداقل تعیین شده باشد.

طبق دستورالعمل اداره مهاجرت استرالیا، افسر تصمیم گیرنده برای صدور ویزا بایستی موارد ذیل را مد نظر قرار دهد:

در زمان داشتن ویزاهای ۴۹۱ یا ۴۹۴ نباید در هر سال مجموعا ۹۰ روز و بطور مداوم ۶۰ روز را در خارج از مناطق ریجنال گذرانده باشد و همچنین الگوهای غیبت های مداوم و تکراری برای خروج از مناطق ریجنال را نداشته باشد.

متقاضیان برای شرکت در کلاس های آموزشی حضوری نیز باید در مناطق ریجنال اقدام نمایند.

شرکت در کلاس های آنلاین مناطق غیر ریجنال مانعی نخواهد داشت.

مزایای ویزای ۱۹۱ :

اقامت دائم استرالیا

امکان اسپانسرنمودن اعضای خانواده و اقدام برای دریافت ویزا برای آنها

اجازه تحصیل خود و اعضای خانواده در استرالیا همانند شهروندان این کشور

امکان کار برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

برخورداری از امتیاز استفاده از خدمات بهداشت عمومی (مدیکر) برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

امکان ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال

امکان اقدام اخذ شهروندی استرالیا

×