هزینه‌های Vetassess از فوریه سال ۲۰۲۱

هزینه‌های Vetassess از فوریه سال ۲۰۲۱

انجمن وتاسس که بزرگترین ارائه دهنده ارزیابی مهارت در استرالیا به شمار می‌رود اعلام کرد که جدول هزینه‌ها و حق الزحمه خدماتش از اول فوریه سال ۲۰۲۱ تغییر خواهد کرد. ارقام جدید به شرح زیر است؛

 1. ارزیابی مهارتی کامل
 2. مشاوره آزمون امتیازات  (برای مراجعین قبلی)
  • مشاوره آزمون امتیازات  برای PhD
  • مشاوره آزمون امتیازات  برای کسب صلاحیت دیگر کشور‌ها
  • مشاوره آزمون امتیازات  برای کسب صلاحیت استرالیا
 3. ارزیابی صلاحیت ویزای فارغ التحصیلی ۴۸۵
 4. ارزیابی پس از ۴۸۵
 5. ارزیابی مجدد
  • ارزیابی مجدد (بررسی) – شرایط
  • ارزیابی مجدد (بررسی) – استخدام
  • ارزیابی مجدد (تغییر شغل) – ویزای ۴۸۵
  • ارزیابی مجدد (تغییر شغل) – تمامی مهارت‌ها
 6. درخواست تجدید نظر
 7. به روزرسانی ارزیابی مهارتی
×