کریسمس

کریسمس

کریسمَس جشنی است در آیین مسیحیت که به منظور گرامی داشت زادروز مسیح مقدس برگزار می‌شود. بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم و پیروان آیین پروتستان، کریسمس را در روز ۲۵ دسامبر جشن گرفته و بسیاری آنرا در شامگاه ۲۴ دسامبر نیز برگزار می‌کنند. اعضای بیشتر کلیساهای ارتودوکس در سراسر دنیا نیز روز بیست و پنجم دسامبر را به عنوان میلاد مسیح جشن می‌گیرند.
با توجه به اینکه در گذشته، اکثر مهاجران استرالیا از انگلستان و ایرلند بودند، آداب و رسوم روز کریسمس را با خود به استرالیا آورده اند.
با وجودی که این روز، یک عید مذهبی شناخته می‌شود، از اوایل سده بیستم میلادی به بعد به طور گسترده به عنوان یک جشن غیر مذهبی برگزار شده و برای بیشتر مردم، این ایام فرصتی است برای دور هم جمع شدن اقوام و دوستان و هدیه دادن به هم. کریسمس با آیین‌های ویژه‌ای به‌طور مثال آراستن یک درخت کاج، برگزار شده و شخصیتی به نام بابانوئل در آن نقشی مهم دارد.
جالب است که بدانید که استرالیا مذهب رسمی و ملی ندارد و دولت در استرالیا جدای از کلیسا یا سایر نهادهای مذهبی فعالیت می کند. با وجودی که تمامی ادیان در استرالیا محترم شناخته می شوند، ولی زمانی که فرد در حال اجرای آیین مذهبی خود است، باید قوانین استرالیا را رعایت نماید. جالب است که بدانید در مواردی که بین قانون استرالیا و یک رویکرد مذهبی اختلاف وجود دارد، قانون استرالیا مقدم است.

×