NER  چیست ؟

NER  چیست ؟

NER مخفف National Engineers Register می باشد که شامل فهرست جامعی از مهندسینی که بالاترین سطح حرفه ای را در صنعت مهندسی کسب کرده اند می شود. انجمن مهندسین استرالیا به واسطه NER امکان نشان دادن استعدادها و شایستگی های مهندسین برای موقعیت های شغلی مختلف را به کارفرما ها فراهم نموده است و زمانی که نام مهندسی در NER ثبت شود این موضوع نشانی از حرفه ای بودن سطح فعالیت آن مهندس بوده و موجب جلب اعتماد عمومی می گردد.
چه افرادی به ثبت نام در NER نیاز دارند؟
* افرادی که تمایل دارند فعالیت حرفه ای آن ها تأیید شود و بتوانند به صورت مستقل فعالیت کنند.
* افرادی که تمایل دارند جهت اخذ پروانه مهندسی اقدام نمایند.
* افرادی که نیاز به ثبت نام ایالتی داشته باشند. (با توجه به شرایط هر ایالت)
شرایط اقدام جهت ثبت نام در NER
متقاضیان NER لازم است دارای صلاحیت های زیر باشند:
* مدرک تحصیلی مورد تأیید
* حداقل ۵ سال سابقه کار حرفه ای تمام وقت در ۱۰ سال گذشته
* متعهد به اصول اخلاقی مهندسی
* ارائه خدمات مهندسی حرفه ای
* ارائه راهکارهای مهندسی مطمئن و ایمن
* تشخیص، ارزیابی و مدیریت ریسک
* استفاده از دانش مهندسی محلی
حوزه های فعالیت مهندسی در NER
حوزه های فعالیت مهندسی در انجمن مهندسین استرالیا به ۱۲ حوزه عمومی و ۱۴ حوزه خاص طبقه بندی شده است. متقاضیان NER می توانند در یک یا چند حوزه درخواست ثبت نام دهند و حوزه مورد تأیید انجمن مهندسین استرالیا ارتباط مستقیمی با تحصیلات دانشگاهی، آموزش های غیر رسمی و سوابق کاری متقاضیان دارد.

متقاضیان حوزه های عمومی عموماً مهندسینی هستند که قصد ثبت نام در NER را داشته و حداقل ۵ سال سابقه کار دارند.
* AEROSPACE ENGINEERING
* BIOMEDICAL ENGINEERING
* CHEMICAL ENGINEERING
* CIVIL ENGINEERING
* ELECTRICAL ENGINEERING
* ENVIRONMENTAL ENGINEERING
* GEOTECHNICAL ENGINEERING
* INFORMATION, TELECOMMUNICATIONS AND ELECTRONICS ENGINEERING (ITEE)
* MECHANICAL ENGINEERING
* MECHATRONICS ENGINEERING
* STRUCTURAL ENGINEERING
* SUBSEA ENGINEERING
متقاضیان حوزه های خاص صرفاً مهندسینی هستند که قصد اخذ پروانه رسمی مهندسی داشته باشند
* AMUSEMENT RIDES AND DEVICES ENGINEERING
* ASSET MANAGEMENT
* BUILDING SERVICES ENGINEERING
* COST ENGINEERING
* FIRE SAFETY ENGINEERING
* HERITAGE AND CONSERVATION ENGINEERING
* LEADERSHIP AND MANAGEMENT
* NAVAL ARCHITECTURE
* OIL AND GAS PIPELINE ENGINEERING
* PETROLEUM ENGINEERING
* PRESSURE EQUIPMENT DESIGN VERIFICATION
* PROJECT MANAGEMENT
* RISK ENGINEERING
* SYSTEMS ENGINEERING
مراحل ارزیابی جهت ثبت نام در NER
مرحله ۱: ارزیابی شخص از صلاحیت های خود
مرحله ۲: ثبت پرونده آنلاین
مرحله ۳: مصاحبه با معرفین شغلی
مرحله ۴: مصاحبه با متقاضی
مرحله ۵: صدور نتیجه ارزیابی جهت ثبت نام در NER

هزینه ثبت نام در NER
این هزینه برای متقاضیانی که عضویت انجمن مهندسین استرالیا را دارند به مبلغ ۳۴۶.۵ دلار استرالیا و برای متقاضیانی که عضویت انجمن مهندسین استرالیا را ندارند به مبلغ ۵۷۷.۵ دلار استرالیا می باشد.

×