ویزای ۸۲۰/۸۰۱ (Partner Visa)

شرایط ویزای ۸۲۰/۸۰۱ (Partner Visa)

اسپانسری همسر (با ازدواج رسمی) یا هم‌خانه‌ (با سابقه‌ی حداقل یک سال زندگی)

اسپانسر باید شهروند یا دارای اقامت دائم استرالیا باشد

متقاضی باید هنگام اقدام برای اخذ ویزا در داخل استرالیا باشد

مزایای ویزای ۸۲۰/۸۰۱ (Partner Visa)

اقامت موقت ۲ ساله

اجازه‌ی ورود و خروج به دفعات نامحدود

امکان اقدام برای ویزای ۸۰۱ (اقامت دائم) بعد از ۲ سال زندگی مشترک در یک خانه

توضیحات تکمیلی

* ویزای ۸۲۰ یک ویزای دو مرحله‌ای است. در صورت اخذ ویزای ۸۰۱ متقاضی تمام مزایا و حقوق اقامت دائم استرالیا را خواهد داشت (تحصیل همچون شهروندان استرالیا، کار، بیمه درمانی رایگان)
** هر فرد حداکثر دو بار می‌تواند اسپانسر این ویزا باشد
*** اگر فردی برای دومین بار اسپانسر این ویزا می‌شود، باید از اولین بار اقدام او ۵ سال گذشته باشد

×