ویزای 101 (Child Visa)

شرایط ویزای 101 (Child Visa)

سن: زیر ۱۸ سال (تا ۲۵ سال هم امکان اقدام دارد به شرطی که دانشجوی تمام‌وقت باشد و از نظر مالی مطلقاً وابسته‌ی والدین باشد)

اسپانسری پدر و مادری که شهروند استرالیا یا نیوزلند و یا دارای اقامت دائم استرالیا باشند

فرزند باید مجرد باشد

پرونده باید در خارج از استرالیا تشکیل شود

مزایای ویزای 101 (Child Visa)

اقامت دائم استرالیا

اجازه‌ی تحصیل در استرالیا درست مانند شهروندان این کشور (Home Student)

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare)

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال

امکان اقدام برای اخذ شهروندی استرالیا

×