ویزای 132 (Business Talent Visa) (این ویزا برای متقاضیان جدید قابل اقدام نمی باشد)

شرایط ویزای 132 (Business Talent Visa) (این ویزا برای متقاضیان جدید قابل اقدام نمی باشد)

سن زیر ۵۵ سال

اسپانسری یکی از ایالات استرالیا

دارایی موجود در کسب و کار و همچنین دارایی شخصی معادل ۱/۵ میلیون دلار استرالیا

فروش سالانه ۳ میلیون دلار استرالیا طی ۲ سال از ۴ سال مالی اخیر

ثبت EOI

مزایای ویزای 132 (Business Talent Visa) (این ویزا برای متقاضیان جدید قابل اقدام نمی باشد)

اقامت دائم استرالیا

امکان اسپانسری اعضای خانواده و اقدام برای اخذ ویزا برای آن‌ها

اجازه‌ی تحصیل متقاضی و اعضای خانواده در استرالیا درست مانند شهروندان این کشور (Home Student)

اجازه‌ی کار برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare) برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال (بعد از آن اقدام برای RRV و یا شهروندی استرالیا)

×