ویزای ۱۸۶ (Employer Nomination Scheme Visa)

شرایط ویزای ۱۸۶ (Employer Nomination Scheme Visa)

حداکثر ۴۵ سال سن
این شرط در مواردی استثنا دارد:
۱. اقدام برای مشاغل دانشگاهی و آکادمیک
۲. اقدام برای مشاغل عملی، تحقیقی
۳. داشتن خویشاوند تبعه نیوزلند
۴. داشتن ویزای ۴۴۴

ارزشیابی (Assessment) مثبت در فهرست مشاغل اختصاصی این ویزا (متقاضی باید دارای یکی از شغل‌های مندرج در این فهرست باشد)

حداقل ۳ سال سابقه‌ی کار مرتبط با شغل اعلام‌شده

ارائه‌ی مدرک، گواهی یا سند عضویت جداگانه در صورت نیاز

اسپانسری کارفرمای یک کسب‌و‌کار در استرالیا با این شرایط:

۱. کسب‌وکار فعال و قانونی

۲. پرداخت مالیات‌های کسب‌وکار از سوی کارفرما

۳. تعهد به پرداخت حداقل حقوق قانونی

۴. ارائه‌ی درخواست استخدام به اداره مهاجرت

۵. پیشنهاد قرارداد حداقل ۲ ساله

حداقل نمره‌ی زبان ۶ در آزمون زبان انگلیسی آیلتس یا معادل آن در آزمون‌های دیگر مورد قبول از طرف استرالیا

مزایای ویزای ۱۸۶ (Employer Nomination Scheme Visa)

اقامت دائم استرالیا

امکان اسپانسری اعضای خانواده و اقدام برای اخذ ویزا برای آن‌ها

اجازه‌ی تحصیل اعضای خانواده در استرالیا درست مانند شهروندان این کشور (Home Student)

اجازه‌ی کار برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare) برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال (بعد از آن اقدام برای RRV و یا شهروندی استرالیا)

×