ویزای ۱۸۷ (Regional Sponsored Migration Scheme Visa)

شرایط ویزای ۱۸۷ (Regional Sponsored Migration Scheme Visa)

حداکثر ۴۵ سال سن
این شرط در مواردی استثنا دارد:
۱. داشتن ویزای ۴۴۴
۲. اقدام برای مشاغل دانشگاهی و آکادمیک
۳. اقدام برای مشاغل عملی، تحقیقی
۴. داشتن خویشاوند تبعه نیوزلند

حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط
این شرط در مواردی استثنا دارد:
۱. داشتن ویزای ۴۴۴
۲. اقدام برای مشاغل دانشگاهی و آکادمیک
۳. اقدام برای مشاغل عملی، تحقیقی
۴. داشتن خویشاوند تبعه نیوزلند

ارزشیابی (Assessment) مثبت در فهرست مشاغل MLTSSL و ROL مختص این ویزا (متقاضی باید دارای یکی از شغل‌های مندرج در این فهرست باشد)

اسپانسری کارفرمای یک کسب‌و‌کار در یک Region استرالیا با این شرایط:

۱. کسب‌وکار فعال و قانونی

۲. پرداخت مالیات‌های کسب‌وکار از سوی کارفرما

۳. تعهد به پرداخت حداقل حقوق قانونی

۴. ارائه‌ی درخواست استخدام به اداره مهاجرت

۵. پیشنهاد قرارداد حداقل ۲ ساله

حداقل نمره‌ی زبان ۶ در آزمون زبان انگلیسی آیلتس یا معادل آن در دیگر آزمون‌های مورد قبول از طرف استرالیا

مزایای ویزای ۱۸۷ (Regional Sponsored Migration Scheme Visa)

اقامت دائم استرالیا

امکان اسپانسری اعضای خانواده و اقدام برای اخذ ویزا برای آن‌ها

اجازه‌ی تحصیل متقاضی و اعضای خانواده در استرالیا درست مانند شهروندان این کشور (Home Student)

اجازه‌ی کار برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare) برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال (بعد از آن اقدام برای RRV و یا شهروندی استرالیا)

×