ویزای 191 (Permanent Residence -Skilled Regional- Visa)

شرایط ویزای 191 (Permanent Residence -Skilled Regional- Visa)

داشتن ویزای قبلی (۴۹۴ و ۴۹۱)

اثبات سابقه‌ی ۳ سال کار در مناطق مشخص در ایالت اسپانسرکننده برای ویزای قبلی

مزایای ویزای 191 (Permanent Residence -Skilled Regional- Visa)

اقامت دائم استرالیا

امکان اسپانسری اعضای خانواده و اقدام برای اخذ ویزا برای آن‌ها

اجازه‌ی تحصیل اعضای خانواده در استرالیا درست مانند شهروندان این کشور (Home Student)

اجازه‌ی کار برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare) برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال

امکان اقدام برای اخذ شهروندی استرالیا

×