ویزای ۴۹۴ (Skilled Employer Sponsored Regional Visa)

شرایط ویزای ۴۹۴ (Skilled Employer Sponsored Regional Visa)

حداکثر ۴۵ سال سن
این شرط در مواردی استثنا دارد:
۱. اقدام برای مشاغل دانشگاهی و آکادمیک
۲. اقدام برای مشاغل عملی، تحقیقی
۳. داشتن خویشاوند تبعه نیوزلند
۴. داشتن ویزای ۴۴۴

۳ سال سابقه کار مرتبط با شغل متقاضی

اخذ ارزشیابی (Assessment) مثبت در فهرست مشاغل مختص این ویزا

اسپانسری کارفرمای یک کسب‌و‌کار در استرالیا با این شرایط:

۱. کسب‌وکار فعال و قانونی

۲. پرداخت مالیات‌های کسب‌وکار از سوی کارفرما

۳. تعهد به پرداخت حداقل حقوق قانونی

۴. ارائه‌ی درخواست استخدام به اداره مهاجرت

۵. پیشنهاد قرارداد حداقل ۲ ساله

حداقل نمره‌ی زبان ۶ در آزمون زبان انگلیسی آیلتس یا معادل آن در دیگر آزمون‌های مورد قبول از طرف استرالیا

مزایای ویزای ۴۹۴ (Skilled Employer Sponsored Regional Visa)

اقامت موقت ۵ ساله برای متقاضی و اعضای خانواده

اجازه‌ی کار برای متقاضی و اعضای خانواده

اجازه‌ی تحصیل برای متقاضی و اعضای خانواده

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال

امکان اقدام برای ویزای اقامت دائم استرالیا در صورت ۳ سال کار در منطقه‌ی مورد نظر

توضیحات تکمیلی

ویزای ۴۹۴ قابل تمدید نیست.

×