ویزای 888 (Business Innovation and Investment -permanent- Visa)

شرایط ویزای 888 (Business Innovation and Investment -permanent- Visa)

داشتن ویزای ۱۸۸ و اثبات شروط مورد نیاز برای آن

راه‌اندازی کسب و کار در استرالیا حداقل به مدت ۲ سال

اثبات فروش متناسب در دفاتر حسابرسی در انتهای سال دوم کسب و کار

اثبات دارایی متناسب با شروط ایالت مربوطه

استخدام حداقل ۲ کارگر تمام وقت

در صورت عدم امکان در ارائه‌ی یکی از شروط بالا، جایگزینی آن با انتقال مبلغ مشخص با توجه به شرایط ایالت مربوطه

مزایای ویزای 888 (Business Innovation and Investment -permanent- Visa)

اقامت دائم استرالیا

امکان اسپانسری اعضای خانواده و اقدام برای اخذ ویزا برای آن‌ها

اجازه‌ی تحصیل متقاضی و اعضای خانواده در استرالیا درست مانند شهروندان این کشور (Home Student)

اجازه‌ی کار برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare) برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال (بعد از آن اقدام برای RRV و یا شهروندی استرالیا)

×