انجمن ارزیابی متخصصان علوم آزمایشگاهی

انجمن ارزیابی متخصصان علوم آزمایشگاهی


این انجمن مختص ارزشیابی متخصصان علوم آزمایشگاهی است. متقاضیان برای این ارزشیابی به دو گروه تقسیم می‌شوند: Laboratory Scientist و Laboratory Technician. متقاضیان برای ارزشیابی در این انجمن باید آزمونی را در کشور مشخص‌شده پشت سر بگذارند و همچنین دارای مدرک زبان انگلیسی IELTS باشند.

ارزشیابی این انجمن به مدت ۳ سال اعتبار دارد.

×