انجمن ارزیابی مهندسان

انجمن ارزیابی مهندسان


این انجمن متقاضیان رشته‌های مهندسی را از طریق لیست مشاغل ارزشیابی می‌کند. دسته‌بندی‌های این انجمن به این شرح است:
۱. مهندس حرفه‌ای (Professional Engineer) که نیاز به مدرکی معادل ۴ سال تحصیل در استرالیا دارد.
۲. تکنسین‌ مهندسی (Engineer Technologist) که نیاز به مدرکی معادل ۳ سال تحصیل در استرالیا دارد.
۳. Associated Engineer که نیاز به مدرکی معادل ۲ سال تحصیل در استرالیا دارد.
این انجمن در هر گروه مشاغلی را معرفی کرده و مدرک تحصیلی مرتبط با آن شغل‌ها را از متقاضی طلب می‌کند. متقاضی برای ارزشیابی در این انجمن باید یک CDR ارائه کند: یعنی سه پروژه‌ی مجزا که باید نحوه‌ی استفاده از علم مهندسی را در آن شغل توضیح و نشان دهند. همچنین جدولی به نام Summary Statement که نشان‌دهنده‌ی تطابق حرفه‌ای و کاری پروژه‌های متقاضی با استانداردهای استرالیاست و همچنین جدول دیگری به نام CPD که نشان‌ می‌دهد متقاضیان این رشته چقدر به‌روز هستند و دانش استاندارد دارند. برای ارزشیابی در این انجمن به مدرک زبان IELTS ، TOEFL و یا PTE در سطح Competent نیاز دارید.

متوسط زمان ارزشیابی حدود ۱۳ هفته و هزینه‌ی آن ۷۹۵ دلار است. کاهش زمان ارزشیابی به ۲۰ روز کاری مستلزم پرداخت ۳۰۵ دلار اضافه و استفاده از سیستم Fast Track این انجمن است.

ارزشیابی این انجمن به مدت ۳ سال اعتبار دارد.

×