انجمن ارزیابی مشاغل و مهارت‌های عمومی

انجمن ارزیابی مشاغل و مهارت‌های عمومی

سازمان Vetassess به‌عنوان یکی از مراجع مهم ارزیابی تحصیلی و شغلی در استرالیا، طیفی متنوع از رشته‌ها و تخصص‌های متعدد را پوشش می‌دهد. لیست مشاغل در این سازمان معمولاً” به ۵ گروه تقسیم می‌شوند و به ترتیب در گروه‌های A تا F قرار می‌گیرند.به‌جز گروه A که برای ارزیابی مثبت ، ارتباط کامل رشته‌ی شغلی با تحصیلات را طلب می‌کند ، در سایر گروه‌های لیست مشاغل این سازمان امکان اخذ ارزیابی در مشاغل غیر مرتبط با عنوان تحصیلی ، در صورت ارائه شرایط کاری لازم اعلام‌شده ، وجود خواهد داشت. همچنین عدم نیاز به ارائه‌ی نمره زبان انگلیسی برای دریافت Assessment ، از دیگر ویژگی‌های مربوط به سازمان Vetassess می‌باشد .

انجمن VETASSESS یکی از انجمن‌های ارزیابی مشاغل در استرالیا می‌باشد که بر اساس گروه‌بندی‌های A تا F ، مشاغل تحت پوشش خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

 

معرفی گروه A از انجمن VETASSESS:

جهت اخذ ارزیابی مثبت در مشاغل Group A داشتن تمامی پیش‌شرط‌های ذیل ضروری است:

  • داشتن مدرک تحصیلی معادل لیسانس و یا بالاتر از آن
  • انطباق کامل رشته تحصیلی با کد رشته درخواستی
  • داشتن حداقل یک سال سابقه کار کاملاً مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع‌شده باشد.

 

معرفی گروه B از انجمن VETASSESS:

انجمن VETASSESS یکی از انجمن‌های ارزیابی مشاغل در استرالیا می‌باشد که بر اساس گروه‌بندی‌های A تا F ، مشاغل تحت پوشش خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

اخذ ارزیابی مثبت در مشاغل Group B در ۳ حالت امکان‌پذیر است که داشتن پیش‌شرط‌های ذیل در هریک از این حالات ضروری است:

حالت اول:

در صورت داشتن مدرک تحصیلی معادل لیسانس و یا بالاتر از آن و انطباق کامل رشته تحصیلی با کد رشته درخواستی، داشتن حداقل یک سال سابقه کار کاملاً مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع‌شده باشد. الزامی است.

حالت دوم:

در صورت داشتن مدرک تحصیلی معادل لیسانس و یا بالاتر غیر مرتبط با کد شغلی و داشتن یک گواهینامه تخصصی  معادل دیپلم یا بالاتر  از آن‌که انطباق کامل با کد رشته درخواستی داشته باشد، ارائه‌ی حداقل دو سال سابقه کار کاملاً مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع‌شده باشد، الزامی است.

حالت سوم:

در صورت داشتن تنها یک مدرک تحصیلی معادل لیسانس و یا بالاتر غیر مرتبط با کد شغلی، و داشتن حداقل سه سال سابقه کار کاملاً مرتبط با کد رشته‌ی درخواستی، پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع‌شده باشد، الزامی است.

 

معرفی گروه C در انجمن ارزیابی VETASSESS

اخذ ارزیابی مثبت در مشاغل Group C در ۳ حالت امکان‌پذیر است که داشتن پیش‌شرط‌های ذیل در هریک از حالات ذکرشده ضروری است:

حالت اول:

داشتن مدرک تحصیلی معادل دیپلم و انطباق کامل رشته تحصیلی با کد رشته درخواستی و همچنین داشتن حداقل یک سال سابقه کار کاملاً مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع‌شده باشد.

حالت دوم:

داشتن ترکیبی از مدرک تحصیلی معادل دیپلم ولی غیر مرتبط با کد رشته درخواستی بعلاوه داشتن مدرک تخصصی معادل سطح ۴ ولی کاملاً منطبق با کد رشته درخواستی و همچنین داشتن حداقل یک سال سابقه کار کاملاً مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع‌شده باشد.

حالت سوم:

داشتن مدرک تحصیلی معادل دیپلم ولی غیر مرتبط با کد رشته درخواستی و همچنین داشتن حداقل دو سال سابقه کار کاملاً مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع‌شده باشد.

نکته قابل‌توجه: درصورتی‌که تمام سوابق کاری قبل از اخذ مدرک معادل دیپلم باشند، سه سال سابقه کاری کاملاً مرتبط با کد رشته درخواستی بعلاوه حداقل یک سال سابقه کار کاملاً مرتبط با کد رشته درخواستی در سطح مهارت مناسب که در پنج سال گذشته واقع‌شده باشد نیاز خواهد بود.

 

معرفی گروه D در انجمن ارزیابی VETASSESS

اخذ ارزیابی مثبت در مشاغل گروه D سازمان Vetassess  در سه حالت امکان‌پذیر است که داشتن پیش‌شرط‌هایی، در هر یک از حالات اقدام ضروری است:

حالت اول:

در صورت داشتن مدرک تحصیلی برابر با Certificate IV استرالیا و یا بالاتر، کاملاً” مرتبط با کد رشته‌ی درخواستی، داشتن حداقل یک سال اشتغال به کار در شغل موردتقاضا پس از فراغت از تحصیل ،

در سطح مهارت مناسب در پنج سال گذشته ، برای assess  الزامی است.

حالت دوم:

در صورت داشتن مدرک تحصیلی برابر با Certificate IV استرالیا و یا بالاتر، “غیر مرتبط ” با کد رشته‌ی درخواستی، داشتن حداقل ۲ سال اشتغال به کار در شغل موردتقاضا پس از فراغت از تحصیل ،

در سطح مهارت مناسب در پنج سال گذشته ، برای assess  الزامی است.

حالت سوم

در صورت داشتن مدرک تحصیلی برابر با Certificate III استرالیا و یا بالاتر، کاملاً” مرتبط با کد رشته‌ی درخواستی، داشتن حداقل ۳ سال اشتغال به کار در شغل موردتقاضا پس از فراغت از تحصیل ،

در سطح مهارت مناسب در پنج سال گذشته ، برای assess  الزامی است.

 

معرفی گروه E در انجمن ارزیابی VETASSESS

اخذ ارزیابی مثبت در مشاغل گروه E سازمان Vetassess  به شرح ذیل می‌باشد:

مدرک تحصیلی برابر با  سطح AQF Diploma استرالیا و رشته تحصیلی کاملاً مرتبط  با شغل درخواستی باشد و همچنین حداقل یک سال اشتغال به کار کاملاً مرتبط پس از فراغت از تحصیل در سطح مهارت مناسب در پنج سال گذشته وجود داشته باشد، ارزیابی مثبت صورت می‌گیرد.

 

معرفی گروه F در انجمن ارزیابی VETASSESS

اخذ ارزیابی مثبت در مشاغل Group F در ۲ حالت امکان‌پذیر است که داشتن پیش‌شرط‌های ذیل در هریک از حالات ذکرشده ضروری است:

حالت اول:

داشتن مدرک تحصیلی معادل AQF Certificate II استرالیا و انطباق کامل رشته تحصیلی با کد رشته درخواستی و همچنین داشتن حداقل یک سال سابقه کار کاملاً مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع‌شده باشد.

حالت دوم:

داشتن مدرک تحصیلی معادل AQF Certificate II استرالیا ولی غیر مرتبط با کد رشته درخواستی و همچنین داشتن حداقل دو سال سابقه کار کاملاً مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال گذشته واقع‌شده باشد.

نکته قابل‌توجه: درصورتی‌که تمام سوابق کاری قبل از اخذ مدرک معادل AQF Certificate II باشند، سه سال سابقه کاری کاملاً مرتبط با کد رشته درخواستی بعلاوه حداقل یک سال سابقه کار کاملاً مرتبط با کد رشته درخواستی در سطح مهارت مناسب که در پنج سال گذشته واقع‌شده باشد نیاز خواهد بود.

 

×