یک شغل جدید به لیست مشاغل اولویت‌دار مهاجرت اسکیل ورکر (PMSOL) اضافه شد

یک شغل جدید به لیست مشاغل اولویت‌دار مهاجرت اسکیل ورکر (PMSOL) اضافه شد

 

طبق آخرین گزارشات منتشر شده، شغل مددکار اجتماعی با کد ۲۷۲۵۱۱ به لیست مشاغل اولویت‌دار مهاجرت اسکیل ورکر یا همان PMSOL اضافه شد و از این پس متخصصین این بخش شانس بهتری برای اخذ ویزای اقامت از طریق مهارت شغلی خواهند داشت.

تصویر فردی در حال مصاحبه برای یافتن کار در استرالیا

Priority Migration Skill Occupation List:

 • Chief Executive or Managing Director (111111)
 • Construction Project Manager (133111)
 • Mechanical Engineer (233512)
 • General Practitioner (253111)
 • Resident Medical Officer (253112)
 • Psychiatrist (253411)
 • Medical Practitioner nec (253999)
 • Midwife (254111)
 • Registered Nurse (Aged Care) (254412)
 • Registered Nurse (Critical Care and Emergency) (254415)
 • Registered Nurse (Medical) (254418)
 • Registered Nurse (Mental Health) (254422)
 • Registered Nurse (Perioperative) (254423)
 • Registered Nurses nec (254499)
 • Developer Programmer (261312)
 • Software Engineer (261313)
 • Social Worker (272511)
 • Maintenance Planner (312911)

 

لیست کامل مشاغل اولویت‌دار مهاجرت اسکیل ورکر یا همان PMSOL به شرح زیر است؛

 

 • مدیرعامل یا مدیر اجرایی
 • مدیر پروژه عمرانی
 • مهندس مکانیک
 • پزشک رزیدنت بیمارستان
 • روانپزشک
 • پزشک عمومی
 • متخصص ماما
 • پرستار با سابقه رسمی (بخش نگهداری از سالمندان)
 • پرستار با سابقه رسمی (بخش اورژانس)
 • پرستار با سابقه رسمی (بخش پزشکی)
 • پرستار با سابقه رسمی (بخش روانشناسی)
 • پرستار با سابقه رسمی (بخش جراحی)
 • پرستار با سابقه رسمی (سایر بخش‌ها)
 • برنامه‌نویس توسعه‌دهنده مهندس نرم‌افزار
 • مددکار اجتماعی
 • متخصص تعمیر و نگهداری

 

×