evaluation

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

ارزشیابی متقاضیانی که برای رشته‌های مرتبط با کامپیوتر اقدام می‌کنند برعهده‌ی این انجمن است. این انجمن متقاضیان را بر این اساس گروه‌بندی می‌کند: ۱. مدرک دانشگاهی معادل دیپلم استرالیا ۲. مدرک دانشگاهی معادل لیسانس استرالیا ۳. متقاضیان با مدرک دانشگاهی غیر مرتبط و یا بدون مدرک بدون مدرک یا مدرک مرتبط (از طریق بررسی سوابق […]

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

این انجمن متقاضیان رشته‌های مهندسی را از طریق لیست مشاغل ارزشیابی می‌کند. دسته‌بندی‌های این انجمن به این شرح است: ۱. مهندس حرفه‌ای (Professional Engineer) که نیاز به مدرکی معادل ۴ سال تحصیل در استرالیا دارد. ۲. تکنسین‌ مهندسی (Engineer Technologist) که نیاز به مدرکی معادل ۳ سال تحصیل در استرالیا دارد. ۳. Associated Engineer که […]

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

این انجمن دایره‌ی وسیعی از مشاغل مختلف را بررسی و متقاضیان را به گروه‌های زیر دسته‌بندی می‌کند: ۱. گروه A: مدرک تحصیلی متقاضی باید حداقل معادل مدرک لیسانس استرالیا و با شغل او مرتبط باشد. ۲. گروه B: مدرک تحصیلی متقاضی باید حداقل معادل مدرک لیسانس استرالیا باشد و اگر با شغل او غیر مرتبط […]

×