اخبار

۱۳۹۹/۰۵/۲۷

ایالت ویکتوریا اعلام نمود، تعدادی محدودی سهمیه برای اسپانسری ویزا های تجاری را در اختیار متقاضیان برای اقدام خواهد گذاشت تا ۶ اکتبر که بودجه سال مالی اعلام خواهد شد . همچنین اعلام کرد که برای اقتصاد و بهداشت همگانی قوانین و مقرارت جدیدی را هم در نظر خواهد گرفت.

۱۳۹۹/۰۵/۲۶

تعداد کل ۶۰۰ دعوتنامه در این مقطع برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ خویشاوندی صادر شد: ۵۰۰ دعوتنامه برای ویزای ۱۸۹ و ۱۰۰ دعوتنامه‌ی دیگر برای ویزای ۴۹۱. متقاضیانی که موفق به اخذ دعوتنامه برای ویزاهای ۱۸۹ شدند حداقل امتیاز ۹۰ و متقاضیان ویزای ۴۹۱ خویشاوندی حداقل امتیاز ۹۵ داشته‌اند.

۱۳۹۹/۰۵/۲۵

دولت استرالیای جنوبی اعلام نمود تعداد محدودی سهمیه‌ی اسپانسرشیپ از سهمیه‌ی سال مالی جاری برای ویزاهای مهارتی و تجاری دریافت کرده که تا انتهای ماه آگوست در اختیار متقاضیان قرار داده خواهد شد. برای ویزای سرمایه‌گذاری اولویت با متقاضیان با صلاحیت بالاست و همچنین با مشاغلی که ایالت را در مبارزه با همه‌گیری کرونا یاری […]

×