اخبار

1399/05/26

تعداد کل ۶۰۰ دعوتنامه در این مقطع برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ خویشاوندی صادر شد: ۵۰۰ دعوتنامه برای ویزای ۱۸۹ و ۱۰۰ دعوتنامه‌ی دیگر برای ویزای ۴۹۱. متقاضیانی که موفق به اخذ دعوتنامه برای ویزاهای ۱۸۹ شدند حداقل امتیاز ۹۰ و متقاضیان ویزای ۴۹۱ خویشاوندی حداقل امتیاز ۹۵ داشته‌اند.

1399/05/25

دولت استرالیای جنوبی اعلام نمود تعداد محدودی سهمیه‌ی اسپانسرشیپ از سهمیه‌ی سال مالی جاری برای ویزاهای مهارتی و تجاری دریافت کرده که تا انتهای ماه آگوست در اختیار متقاضیان قرار داده خواهد شد. برای ویزای سرمایه‌گذاری اولویت با متقاضیان با صلاحیت بالاست و همچنین با مشاغلی که ایالت را در مبارزه با همه‌گیری کرونا یاری […]

1399/05/26

تعداد کل ۲۰۰ دعوتنامه در این مقطع برای ویزاهای ۱۸۹ و ۴۹۱ خویشاوندی صادر گردید که تعداد ۱۷۰ دعوتنامه از کل برای ویزای ۱۸۹ و ۳۰ دعوتنامه‌ی دیگر برای ویزای ۴۹۱ خویشاوندی صادر گردید. متقاضیانی که موفق به اخذ دعوتنامه برای ویزاهای ۱۸۹ شدند حداقل امتیاز ۸۵ و برای ویزای ۴۹۱ خویشاوندی حداقل امتیاز ۷۰ […]

×