Tag Archive: وظایف وکیل مهاجرت

1399/08/28

  قوانین و مقررات اقامت استرالیا مهاجرت، اقامت و شروع زندگی در یک کشور تازه کار ساده‌ای نیست، اما غیرممکن هم نیست است. فارغ از اینکه کدام یک از روش‌های تحصیلی، کاری و تجاری یا سرمایه‌گذاری را برای کسب اقامت انتخاب می‌کنید، کشورها قوانین و شرایط خاصی برای ارزیابی دارند و عبور از آن‌ها روندی […]