ویزای ایالتی (Skilled Work Regional -State Sponsored- Visa

شرایط ویزای ایالتی (Skilled Work Regional -State Sponsored- Visa

سن زیر ۴۵ سال

ارزشیابی (Assessment) مثبت در فهرست مشاغل STSOL استرالیا (متقاضی باید دارای یکی از شغل‌های مندرج در این فهرست باشد)

ثبت EOI

مدرک زبان انگلیسی در سطح Competent

حداقل امتیاز مورد نیاز: ۶۵

مزایای ویزای ایالتی (Skilled Work Regional -State Sponsored- Visa

اقامت موقت استرالیا به مدت ۵ سال

امکان اسپانسری اعضای خانواده و اقدام برای اخذ ویزا برای آن‌ها

اجازه‌ی تحصیل متقاضی و اعضای خانواده در استرالیا به عنوان دانشجوی بین‌المللی

اجازه‌ی کار برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare) برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال

امکان اقدام برای اخذ شهروندی استرالیا

توضیحات تکمیلی

متقاضی باید ۳ سال در مناطق مشخص‌شده‌ی اسپانسری با حداقل حقوقی که مالیات به آن تعلق می‌گیرد کار کند.

 

 

×