ویزای خویشاوندی (Skilled Work Regional -Family Sponsored- Visa)

شرایط ویزای خویشاوندی (Skilled Work Regional -Family Sponsored- Visa)

سن زیر ۴۵ سال

اقامت ۲ ساله در ایالت اسپانسر در بدو ورود

حضور یک خویشاوند (درجه ۱ و ۲) دارای شهروندی یا اقامت دائم استرالیا که ساکن شهری به جز سیدنی، ملبورن و بریزبین باشد

۳ سال کار در Region با حداقل حقوقی که به آن مالیات تعلق می‌گیرد

ارزشیابی (Assessment) مثبت در فهرست مشاغل MLTSSL استرالیا (متقاضی باید دارای یکی از شغل‌های مندرج در این فهرست باشد)

ثبت EOI

حداقل امتیاز مورد نیاز: ۶۵ (۱۵ امتیاز به واسطه‌ی این ویزا به متقاضی تعلق می‌گیرد)

مزایای ویزای خویشاوندی (Skilled Work Regional -Family Sponsored- Visa)

اقامت موقت استرالیا به مدت ۵ سال

امکان اسپانسری اعضای خانواده و اقدام برای اخذ ویزا برای آن‌ها

اجازه‌ی تحصیل متقاضی و اعضای خانواده در استرالیا به عنوان دانشجوی بین‌المللی

اجازه‌ی کار برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare) برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال

امکان اقدام برای اخذ اقامت دائم استرالیا

توضیحات تکمیلی

برای اخذ اقامت دائم متقاضی باید به مدت ۳ سال در مناطق مشخص‌شده کار کند

×