ویزای 102 (Adaption Visa)

شرایط ویزای 102 (Adaption Visa)

اسپانسری پدر و مادری که شهروند استرالیا یا نیوزلند و یا دارای اقامت دائم استرالیا باشند و برای پذیرفتن فردی زیر ۱۸ سال در خارج از استرالیا به فرزندی اقدام می‌کنند.

مزایای ویزای 102 (Adaption Visa)

اقامت دائم استرالیا

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare)

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال

امکان اقدام برای اخذ شهروندی استرالیا و اقدام برای RRV بعد از این ۵ سال

×