ویزای 103 (Parent Visa)

شرایط ویزای 103 (Parent Visa)

نیاز به اسپانسری فرزندان دارد

این ویزا مختص والدینی است که حداقل نیمی از فرزندانشان با اقامت دائم یا شهروندی حداقل دو سال است که در استرالیا مقیم هستند

مزایای ویزای 103 (Parent Visa)

اقامت دائم استرالیا

امکان اسپانسری اعضای خانواده و اقدام برای اخذ ویزا برای آن‌ها

اجازه‌ی تحصیل اعضای خانواده در استرالیا درست مانند شهروندان این کشور (Home Student)

اجازه‌ی کار برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare) برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال

امکان اقدام برای اخذ شهروندی استرالیا

توضیحات تکمیلی

به علت تقاضای بالا برای این ویزا پروسه صدور آن بسیار طولانی است (بیش از ۱۰ سال)

×