ویزای 190 (Skilled Nominated Visa)

شرایط ویزای 190 (Skilled Nominated Visa)

سن زیر ۴۵ سال

ارزشیابی (Assessment) مثبت در فهرست مشاغل STSOL استرالیا (متقاضی باید دارای یکی از شغل‌های مندرج در این فهرست باشد)

ثبت EOI

مدرک زبان انگلیسیدر سطح Competent

حداقل امتیاز مورد نیاز: ۶۵ (۵ امتیاز به واسطه‌ی اسپانسری ایالت به متقاضی تعلق می‌گیرد)

مزایای ویزای 190 (Skilled Nominated Visa)

اقامت دائم استرالیا به واسطه‌ی اسپانسری یکی از ایالت‌های استرالیا

اجازه‌ی تحصیل برای متقاضی و اعضای خانواده در استرالیا درست مانند شهروندان این کشور (Home Student)

اجازه‌ی کار برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

بیمه‌ی درمانی رایگان (MediCare) برای متقاضی و تمام اعضای خانواده

اجازه ورود و خروج به دفعات نامحدود طی ۵ سال

امکان اقدام برای اخذ شهروندی استرالیا

توضیحات تکمیلی

متقاضی متعهد می‌گردد ۲ سال ابتدایی زندگی در استرالیا را در ایالت اسپانسرکننده سپری کند.

×