ویزای 870 (Sponsored Parent -Temporary- Visa)

شرایط ویزای 870 (Sponsored Parent -Temporary- Visa)

این ویزا تنها به والدینی تعلق می‌گیرد که حداقل یک فرزندشان دارای شهروندی یا اقامت دائم استرالیا باشد.

هر متقاضی بصورت مجزا باید برای اخذ ویزای ۳ ساله ۵ هزار و ویزای ۵ ساله ۱۰ هزار دلار استرالیا پرداخت کند.

 

اسپانسر متقاضی (یعنی فرزند ایشان) می‌بایست حقوق ماهانه و  محل اسکان مقبول داشته باشد

مزایای ویزای 870 (Sponsored Parent -Temporary- Visa)

اقامت موقت ۳ تا ۵ ساله (قابل تمدید تا ۱۰ سال)

امکان اقامت طی مدت ویزا بدون نیاز به خروج از استرالیا

امکان تمدید ویزا بدون نیاز به خروج از کشور استرالیا

توضیحات تکمیلی

ویزای توریستی اجازه‌ی کار، تحصیل و بیمه‌ی درمانی ندارد.

×