اخبار جدید ایالت نیوساوت ولز

اخبار جدید ایالت نیوساوت ولز

برای تمامی ظرفیت های تعیین شده جهت ویزای ۴۹۱ در دوره اکتبر ۲۰۲۱ میلادی، دعوت نامه صادر شده و بر این اساس درگاه اقدام برای این دوره اکنون بسته شده است.

برای متقاضیانی که در این دوره انتخاب شده اند، ایمیلی حاوی اطلاعات لازم جهت اقدام برای اخذ اسپانسر شیپ ایالت نیو ساوت ولز ارسال گردیده است.

اگر در دوره ماه اکتبر برای اقدام کردن توسط NSW انتخاب نشده اید، جهت اقدامات بعدی خود برای مناطق Regional این ایالت، به جای ثبت فرم EOI جدید، فقط کافی است که فرم ROI جدیدی برای خود ثبت نمائید.

 

×