ارزیابی مشاغل گروه A انجمن ارزیابی Vetassess

ارزیابی مشاغل گروه A انجمن ارزیابی Vetassess

انجمن ارزیابی وت اسس یکی از انجمن های ارزیابی مشاغل در استرالیا
می باشد که بر اساس گروه بندی های A تا F ، مشاغل تحت پوشش خود را مورد ارزیابی قرار می دهد.
جهت اخذ ارزیابی مثبت در مشاغل Group A داشتن تمامی پیش شرط های ذیل ضروری است:
* داشتن مدرک تحصیلی معادل لیسانس و یا بالاتر از آن
* انطباق کامل رشته تحصیلی با کد رشته درخواستی
* داشتن حداقل یک سال سابقه کار کاملا مرتبط پس از اخذ مدرک تحصیلی، به شرطی که در پنج سال قبل از درخواست واقع شده باشد.

×