بازگشایی ایالت استرالیای جنوبی برای متقاضیان Offshore

بازگشایی ایالت استرالیای جنوبی برای متقاضیان Offshore

سایت رسمی ایالت استرالیای جنوبی اعلام کرد:
این ایالت از تاریخ ۲ نوامبر در ۲۴ رشته برای “متقاضیان خارج از استرالیا” امکان ثبت درخواست ویزاهای مهارتی را از سر می گیرد.
بر این اساس ایالت سه شرط را برای پذیرش متقاضیان در نظر گرفته است :
🔹داشتن حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط
🔹داشتن نمره سطح عالی زبان انگلیسی یعنی :PTE 79 یا نمره معادل آن در سایر آزمون های بین المللی مورد تایید استرالیا در هر ۴ مهارت
🔹داشتن حداقل ۸۵ امتیاز با احتساب ۱۵ امتیاز اسپانسری ایالت

لیست_مشاغل اعلام شده ی ایالت استرالیای جنوبی :
۱۳۳۲۱۱ Engineering Manager
۲۳۳۱۱۱ Chemical Engineer
۲۳۳۱۱۲ Materials Engineer
۲۳۳۲۱۱ Civil Engineer
۲۳۳۲۱۲ Geotechnical Engineer
۲۳۳۲۱۳ Quantity Surveyor
۲۳۳۲۱۴ Structural Engineer
۲۳۳۲۱۵ Transport Engineer
۲۳۳۳۱۱ Electrical Engineer
۲۳۳۴۱۱ Electronics Engineer
۲۳۳۵۱۱ Industrial Engineer
۲۳۳۵۱۲ Mechanical Engineer
۲۳۳۵۱۳ Production or Plant Engineer
۲۳۳۶۱۱ Mining Engineer (Excluding Petroleum)
۲۳۳۹۱۲ Agricultural Engineer
۲۳۳۹۱۲ Biomedical Engineer
۲۳۳۹۱۵ Environmental Engineer
۲۳۳۹۹۹ Engineering Professionals NEC
۳۱۲۲۱۱ Civil Engineering Draftsperson
۳۱۲۲۱۲ Civil Engineering Technician
۳۱۲۳۱۱ Electrical Engineering Draftsperson
۳۱۲۳۱۲ Electrical Engineering Technician
۳۱۲۵۱۱ Mechanical Engineering Draftsperson
۳۱۲۵۱۲ Mechanical Engineering Technician

×