بازگشایی برنامه مهاجرتی ACT برای متقاضیان خارج از خاک استرالیا

بازگشایی برنامه مهاجرتی ACT برای متقاضیان خارج از خاک استرالیا

بر اساس اعلام رسمی Australian Capital Territory از تاریخ ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲ این منطقه که یکی از قلمرو های سرزمینی استرالیا هست، لیست مشاغل مورد نیاز خود را اعلام و از همین تاریخ نیز شروع به پذیرش درخواستهای متقاضیان خواهد نمود.

×