بازگشایی مرزهای ایالتی ویکتوریا و نیوساوت ولز بدون محدودیت

بازگشایی مرزهای ایالتی ویکتوریا و نیوساوت ولز بدون محدودیت

نخست وزیران ۲ ایالت “نیوساوت ولز” و “ویکتوریا” طی بیانیه ای مشترک، خبر از بازگشایی تمامی مرزهای زمینی و هوایی این دو ایالت برای عبور ساکنین آنها بدون هیچگونه محدودیتی،از روز جمعه پنجم نوامبر سال ۲۰۲۱ دادند.
این برای اولین بار در ۶ ماه گذشته است که ایالت ویکتوریا منع ورود برای هیچکدام از ساکنین ایالت ها و قلمروهای استرالیا نخواهد داشت.

×