بازگشایی مرزهای بین المللی استرالیا از 21 فوریه

بازگشایی مرزهای بین المللی استرالیا از 21 فوریه

بعد از تقریباً دو سال، استرالیا مرزهای بین المللی خود را از تاریخ ۲۱ فوریه برای تمامی افرادی که به صورت کامل واکسینه شده باشند باز خواهد نمود.
این خبر در روز دوشنبه تنها چند ساعت بعد از آخرین توصیه های بهداشتی کمیته امنیت ملی دولت، توسط نخست وزیر اسکات موریسون اعلام شد.

×