باز گشایی ایالت استرالیای جنوبی برای 70 کد رشته جهت متقاضیان خارج از استرالیا

باز گشایی ایالت استرالیای جنوبی برای 70 کد رشته جهت متقاضیان خارج از استرالیا

در راستای مدیریت پاسخگویی به نیازهای استرالیای جنوبی در زمینه بهبود تبعات ناشی از کرونا، از امروز سه شنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱ امکان ثبت درخواست از طریق فرم ROI برای ۷۰ کد رشته (لینک ۱) برای متقاضیانی که در خارج از استرالیا اقامت دارند امکان پذیر شده است.
حداقل الزامات برای متقاضیان اسپانسر ایالتی، داشتن حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط با کد رشته مورد نظر و مدرک زبان انگلیسی با سطح Proficient Plus (لینک ۲) است. شرایط کامل برای هر شغل از طریق  لینک ۳  مندرج در ذیل قابل مطالعه می باشد.
لطفاً توجه داشته باشید که ثبت ROI یک فرایند رقابتی است. هیچ تضمینی برای دریافت دعوتنامه پس از تسلیم ROI وجود ندارد، حتی اگر حداقل الزامات برآورده شود.
لینک ۱:
لینک ۲:
لینک ۳:
×