به‌روز‌رسانی برنامه‌‌ مهاجرتی ایالت کوئینزلند برای سال آینده

به‌روز‌رسانی برنامه‌‌ مهاجرتی ایالت کوئینزلند برای سال آینده

آخرین سهمیه نامزد‌های اختصاص یافته برای سال مالی ۲۱-۲۰۲۰ به اداره مهاجرت تجاری و مهارتی کوئینزلند (BSMQ) اعلام شد.

برنامه تجارتی

برنامه تجاری اداره مهاجرت تجاری و مهارتی (BSMQ) از تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ آغاز شده و هم اکنون باز است اما تنها دعوت‌نامه‌های سهمیه موقت ثبت شده در تاریخ  ۲۹ سپتامبر تا ۵ اکتبر و از ۶ اکتبر تا ۹ دسامبر ۲۰۲۰ ارزیابی خواهد شد.

البته این متقاضیان باید EOI خود را پیش از ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ ارسال می‌کردند. بنابراین پروسه بررسی کسانی که EOI خود را هم اکنون ارسال کنند، کمی‌ طولانی‌تر خواهد شد.

اولویت بررسی بدین ترتیب خواهد بود؛

ویزای ۱۳۲ اقامت دائم از طریق سابقه کسب‌وکار و اسپانسر ایالتی

ویزای ۱۸۸اقامت دائم از طریق نوآوری در کسب‌وکار

ویزای ۱۸۸اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری قابل توجه

ویزای ۱۸۸اقامت دائم از طریق کارآفرینی

اداره مهاجرت تجاری و مهارتی کوئینزلند (BSMQ) برای این برنامه، متقاضیان با کیفیت و مفید برای بهبود اقتصادی پس از کرونا را انتخاب خواهد کرد. بعلاوه این اداره، به کسب‌و‌کارهایی که روی سرمایه‌گذاری سازنده و کارآفرینی مانور می‌دهند یا روی سرمایه گذاری منطقه‌ای تمرکز دارند، توجه خاصی خواهد کرد.

برنامه مهاجرت مهارتی

 برنامه مهارتی یا اسکیل ورکر اداره مهاجرت تجاری و مهارتی کوئینزلند (BSMQ) همچنان معلق خواهد ماند تا درخواست‌های جمع شده در ۲۹ سپتامبر تا ۵ اکتبر ۲۰۲۰ بررسی شوند.

در نظر داشته باشید که تنها مشاغلی که به بهبود اقتصادی پس از کرونا ارتباط دارند، اولویت خواهند داشت. اگر دعوت‌نامه‌ای پیش از تاریخ دریافت نکردید، باید برای برنامه بعدی که دی ماه آغاز می‌شود، یک نامه EOI جدید بفرستید.

 درخواست‌هایی که محدودیت s48 شامل‌ آنها می‌شود، بررسی نخواهند شد.

 در حالی که اداره مهاجرت تجاری و مهارتی کوئینزلند (BSMQ) می‌داند که تعداد بسیار زیادی از مردم در شرایط چالش‌برانگیزی قرار دارند، اما نیاز دارد که روی انتخاب مشاغل مفید برای بهبود اقتصادی پس از کرونا تمرکز کند. البته متقاضیانی که ویزای در حال انقضا دارند، در اولویت قرار نخواهند گرفت.

 برنامه مهارتی یا اسکیل ورکر اداره مهاجرت تجاری و مهارتی کوئینزلند (BSMQ) تا اطلاع ثانوی معلق خواهد ماند. بنابراین بهتر است EOI ثبت نکنید چرا که بررسی نمی‌شوند. 

×