به روزرسانی ایالت استرالیای جنوبی برای متقاضیان خارج از استرالیا

به روزرسانی ایالت استرالیای جنوبی برای متقاضیان خارج از استرالیا

طبق آخرین خبر ایالت استرالیای جنوبی، از ساعت ۲ بعدازظهر به وقت استاندارد استرالیای مرکزی (ACST) در روز چهارشنبه ۱۶ فوریه سال ۲۰۲۲، این ایالت ثبت درخواست اولیه (ROI) برای ۲۵۹ کد شغلی را برای متقاضیان مهارتی که خارج از استرالیا می باشند را باز خواهد کرد.
شرایط اقدام، برای زیر گروه های ارائه شده، بسته به شغل متفاوت خواهد بود که اطلاعات کامل در همان ساعت و تاریخ در فهرست مشاغل مهارتی مورد نیاز استرالیای جنوبی ارائه می شود که متقاضیان می بایست تمامی شرایط را داشته باشند و در ROI خود اعلام نمایند.
لازم به ذکر است که اخذ دعوتنامه ایالت رقابتی است و هیچ تضمینی برای دریافت دعوتنامه بعد از ثبت RoI  وجود ندارد، حتی اگر حداقل شرایط را داشته باشید.

×