تست بایومتریک

تست بایومتریک

به استحضار متقاضیانی که نیاز به تست بایومتریک برای اخذ ویزای خود داشتند می رساند که مرکز انجام امور تست بایومتریک از دوم نوابر بازگشایی خواهد شد.

×