تغییر در آزمون شهروندی استرالیا

تغییر در آزمون شهروندی استرالیا

بر اساس اعلام اداره مهاجرت دولت استرالیا،از تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰، پنج سوال با محوریت ارزش های استرالیا به قالب قبلی آزمون شهروندی استرالیا اضافه خواهد شد که متقاضی ملزم است برای قبولی به هر پنج سوال پاسخ صحیح بدهد. علاوه بر آن در مجموع ۷۵ درصد از سوالات بایستی به درستی پاسخ داده شوند.

لازم به ذکر است که مابقی قوانین آزمون همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

×