جهت اخذ ویزای تجاری برای کشور استرالیا

جهت اخذ ویزای تجاری برای کشور استرالیا

اگر قصد توسعه فعالیت تجاری کنونی خود و راه اندازی فعالیت تجاری در استرالیا را دارید، بهترین راه برای شما اقدام برای ویزای تجاری استرالیا می باشد.
با این اقدام بدون الزام به داشتن مدرک زبان انگلیسی و انتقال سرمایه قبل از صدور ویزا، ویزای اقامت تجاری ۵ ساله استرالیا را برای خود و خانواده دریافت کنید و ضمن بهره مندی از مزایای اقامت، کار و تحصیل برای اعضای خانواده، تجارت در دنیای آزاد تجاری را تجربه و زمینه سازی لازم برای گسترش فعالیت تجاری خود را آغاز نمائید.
مجموعه رانیکا با تکیه بر ۱۶ سال تجربه موفق در زمینه اخذ ویزاهای تجاری و کارآفرینی استرالیا و همچنین بهره مندی از تیم های مجرب تخصصی در ایران و استرالیا، همراه شما از ابتدا تا زمان اخذ شهروندی استرالیا خواهد بود.

×