سازمان مهندسی EA در تعطیلات کریسمس

سازمان مهندسی EA در تعطیلات کریسمس

با فرا رسیدن تعطیلات کریسمس سازمان مهندسی استرالیا EA به رسم هر ساله، از تاریخ ۲۴ دسامبر الی ۷ ژانویه تعطیل خواهد بود.
اپلیکیشن ها و درخواست های Assessment ثبت شده در بازه زمانی ۷ دسامبر الی ۳۱ ژانویه نیز،ممکن است کمی با تاخیر انجام پذیرند.
همچنین سازمان EA در خصوص بررسی درخواست های Fast_Track در این بازه زمانی، اعلام کرد: این درخواست ها در ۲۰ روز بازه اعلامی بررسی نخواهند شد اما بعد ازتعطیلات سال نو، در اولویت اول پاسخ خواهند گرفت.

×